Acquaintance
Editor+Design: Jianping He
Staff: John Dai, Blue Zou, Dorota Stachowicz, Anne Selling
Text: John Foster, Prof.Tai-keung Kan, Prof.Niklaus Troxler, Zhenhua Li, Shin Matsunaga, Dr. René Grohnert, Fudong Yang, Kari Piippo, Eiko Ishioka, Pierre Bernard, Niklaus Troxler, Tommy Li, Wenhui Newspaper, d+a, Domus, Henry Steiner, Götz Gramlich, Huinan He, Annika Wolfzettel, Rachel Zhu, An Ni, Ranee Ng, Annelies Gampe, Weizhong Wang
Measures: 24.5 x17.5cm
Place and date: Berlin, 2012
Publisher: hesign Berlin


home
back